Nuorten Koti Poukama
Opinahjontie 16
77580 Tihusniemi
puh: 020 7107780
fax: 020 7107781
poukama@pp.inet.fi
www.nuortenkotipoukama.com

Pia Oksman-Jokisaari
Johtaja
puh. 044-0251 067

Sanna Eskelinen
Vastaava ohjaaja
puh. 041-3118 674

Ari Pekka Jokisaari
puh. 044-3071 405

TOIMINTAPERIAATTEET JA ARVOT

Nuorten Koti Poukaman toimintaperiaatteita ovat nuoret huomioiva päihteettömyyteen tukeva toiminta; nuoren perhe- ja elämäntilanteen selkeyttäminen, oman tilanteen ymmärtäminen, sen läpikäyminen sekä uusien, toimivampien toimintatapojen löytäminen, itsetunnon kohentaminen ja yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen. Tärkeitä periaatteita ovat myös peruskoulun loppuun suorittamisen ja jatko-opintojen aloittamisen tukeminen sekä työhön oppiminen. Poukamassa panostetaan yhteistyökykyisyyteen, tavoitteellisuuteen, moniammatillisuuteen ja laadukkuuteen.

Työmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja perhetyötä, kognitiivisen terapian ja yhteisöllisen toiminnan elementtejä. Jokaisella nuorella on henkilökohtainen ohjaaja (heko), jonka kanssa nuori käy terapeuttisesti suuntautuvia keskusteluja (hekotuksia).

Toiminta pohjautuu mm. vastuunottamiseen, ei-toivotun käyttäytymisen poisoppiseen sekä uusien mallien sisäistämiseen, realistisiin haaveisiin ja niihin kannustamiseen, toisten kunnioittamiseen, turvallisuuteen, toiminnallisuuteen, virikkeellisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Johtavina arvoina ovat välittäminen, yhdessä tekeminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, realistisuus ja oikeudenmukaisuus.

img_0349.jpgimg_1366.jpg