Nuorten Koti Poukama Oy
Opinahjontie 16
77580 Tihusniemi
puh: 040 8364 999
poukama@pp.inet.fi
www.nuortenkotipoukama.com

Pia Oksman-Jokisaari
Johtaja
puh. 044 0251 067

Sanna Eskelinen
Vastaava ohjaaja
puh. 041 3118 674
sanna.poukama@gmail.com

Ari Pekka Jokisaari
puh. 044 3071 405

TOIMINTAPERIAATTEET JA ARVOT

Nuorten Koti Poukaman toimintaperiaatteita ovat nuoret huomioiva päihteettömyyteen tukeva toiminta; nuoren perhe- ja elämäntilanteen selkeyttäminen, oman tilanteen ymmärtäminen, sen läpikäyminen sekä uusien, toimivampien toimintatapojen löytäminen, itsetunnon kohentaminen ja yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen. Tärkeitä periaatteita ovat myös peruskoulun loppuun suorittamisen ja jatko-opintojen aloittamisen tukeminen sekä työhön oppiminen. Poukamassa panostetaan yhteistyökykyisyyteen, tavoitteellisuuteen, moniammatillisuuteen ja laadukkuuteen.

Työmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja perhetyötä, kognitiivisen terapian ja yhteisöllisen toiminnan elementtejä. Jokaisella nuorella on henkilökohtainen ohjaaja (heko), jonka kanssa nuori käy terapeuttisesti suuntautuvia keskusteluja (hekotuksia).

Toiminta pohjautuu mm. vastuunottamiseen, ei-toivotun käyttäytymisen poisoppiseen sekä uusien mallien sisäistämiseen, realistisiin haaveisiin ja niihin kannustamiseen, toisten kunnioittamiseen, turvallisuuteen, toiminnallisuuteen, virikkeellisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Johtavina arvoina ovat välittäminen, yhdessä tekeminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, realistisuus ja oikeudenmukaisuus.

img_0349.jpgimg_1366.jpg