Nuorten Koti Poukama Oy
Opinahjontie 16
77580 Tihusniemi
puh: 040 8364 999
poukama@pp.inet.fi
www.nuortenkotipoukama.com

Pia Oksman-Jokisaari
Johtaja
puh. 044 0251 067

Sanna Eskelinen
Vastaava ohjaaja
puh. 041 3118 674
sanna.poukama@gmail.com

Ari Pekka Jokisaari
puh. 044 3071 405

PERHETYÖ

Nuorten Koti Poukamassa nuoren ja hänen perheensä kanssa tehdään intensiivistä perhetyötä. Perheterapian avulla pyritään kontaktiin kaikkien perheenjäsenten kanssa. Tavoitteena on saada perheenjäsenet kuuntelemaan toisiaan, tehdä näkyväksi perheenjäsenten keskinäinen vuorovaikutus, löytää ja yhdistää perheen voimavaroja sekä tukea vanhemmuutta. Työmenetelminä käytetään mm. sukupuuta, verkostokarttaa sekä vanhemmuuden- ja parisuhteen roolikarttaa. Nuorella ja/tai hänen perheellään on myös mahdollisuus lyhyisiin kriisi-interventioihin akuuteissa perhettä koskevissa kriisitilanteissa. Interventioiden kesto ja intensiivisyys sovitaan yksiköllisesti. Tapaamispaikkana voi olla joko Poukama tai nuoren koti.

KOULUTUS- JA KONSULTOINTI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

Poukama tarjoaa päihderiippuvaisten parissa työskenteleville ammattilaisille työnohjausta, koulutusta ja konsultointia mm. seuraaviin aiheisiin liittyen; huumetyön tiedollinen perusta, ammatillinen vuorovaikutus ja hoitomenetelmät. Koulutusten ja konsultaatioiden sisällöt suunnitellaan kulloisenkin asiakasryhmän tarpeiden ja toivomusten mukaan.

 

 img_13432.jpgimg_1335.jpg