Nuorten Koti Poukama
Opinahjontie 16
77580 Tihusniemi
puh: 020 7107780
fax: 020 7107781
poukama@pp.inet.fi
www.nuortenkotipoukama.com

Pia Oksman-Jokisaari
Johtaja
puh. 044-0251 067

Sanna Eskelinen
Vastaava ohjaaja
puh. 041-3118 674

Ari Pekka Jokisaari
puh. 044-3071 405

PERHETYÖ

Nuorten Koti Poukamassa nuoren ja hänen perheensä kanssa tehdään intensiivistä perhetyötä. Perheterapian avulla pyritään kontaktiin kaikkien perheenjäsenten kanssa. Tavoitteena on saada perheenjäsenet kuuntelemaan toisiaan, tehdä näkyväksi perheenjäsenten keskinäinen vuorovaikutus, löytää ja yhdistää perheen voimavaroja sekä tukea vanhemmuutta. Työmenetelminä käytetään mm. sukupuuta, verkostokarttaa sekä vanhemmuuden- ja parisuhteen roolikarttaa. Nuorella ja/tai hänen perheellään on myös mahdollisuus lyhyisiin kriisi-interventioihin akuuteissa perhettä koskevissa kriisitilanteissa. Interventioiden kesto ja intensiivisyys sovitaan yksiköllisesti. Tapaamispaikkana voi olla joko Poukama tai nuoren koti.

KOULUTUS- JA KONSULTOINTI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

Poukama tarjoaa päihderiippuvaisten parissa työskenteleville ammattilaisille työnohjausta, koulutusta ja konsultointia mm. seuraaviin aiheisiin liittyen; huumetyön tiedollinen perusta, ammatillinen vuorovaikutus ja hoitomenetelmät. Koulutusten ja konsultaatioiden sisällöt suunnitellaan kulloisenkin asiakasryhmän tarpeiden ja toivomusten mukaan.

 

 img_13432.jpgimg_1335.jpg