Nuorten Koti Poukama Oy
Opinahjontie 16
77580 Tihusniemi
puh: 040 8364 999
poukama@pp.inet.fi
www.nuortenkotipoukama.com

Pia Oksman-Jokisaari
Johtaja
puh. 044 0251 067

Sanna Eskelinen
Vastaava ohjaaja
puh. 041 3118 674
sanna.poukama@gmail.com

Ari Pekka Jokisaari
puh. 044 3071 405

PÄIHDETYÖ

Nuorten Koti Poukamassa päihdetyömenetelminä käytetään mm. yksilö-, ryhmä- ja perhetyötä sekä kognitiivisen terapian ja yhteisöllisen toiminnan elementtejä. Tavoitteina on sekä omien voimavarojen että tuki- ja viranomaisverkoston kartoitus, uusien, toimivien selviytymiskeinojen löytäminen ja niiden vahvistaminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Päihdetyö sisältää  erilaisia strukturoituja haastatteluja ja tilannekartoituksia, motivoivaa haastattelua, päihdekeskusteluja, toiminnallisuutta, neuvontaa ja ohjausta. Perhe- ja verkostotyön avulla pyritään lisäämään kaikkien perheenjäsenten tietoutta päihteistä ja riippuvuksista. Poukamassa pyritään lääkkeettömyyteen, joten nuori ei voi käyttää riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Nuorella tulee olla käytynä tarpeen vaatiessa katkaisu- tai vieroitusjakso. Nuoren tilannetta ja edistymistä seurataan kuukauden välein tehtävässä kirjallisessa väliraportissa.

PÄIHDEARVIOINTI (1 kk)

Päihdearvioinnissa kartoitetaan ja selkeytetään nuoren perhe- ja elämäntilanne, päihteiden käyttö ja päihdeproblematiikka sekä tarpeen mukainen jatkohoito. Työmenetelmät ovat muuten samoja kuin em. päihdetyössä, mutta henkilökohtaisen ohjaajan kanssa käytävät keskustelut eli hekotukset korostuvat. Henkilökohtainen ohjaaja (heko) koordinoi arviointia yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Arvioinnista tehdään kirjallinen raportti. 

 

img_13622.jpgimg_1349.jpg